Adatvédelem


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ÉS JOGI NYILATKOZAT

Összefoglaló

Tájékoztatjuk, hogy a Honlap böngészésével az alábbi Adatvédelmi tájékoztatót és a Jogi nyilatkozatot elfogadja.

A Gaviata Könyvelő és Szolgáltató Bt. (2133 Sződliget, Hattyú utca 6/b, adószám: 21353664-2-13; a továbbiakban, mint Tulajdonos/Adatkezelő), valamint a Honlap készítésében és fenntartásában közreműködő partnerei semmilyen módon nem adja tovább a honlapon vagy bármilyen más módon a honlap használatához kötődően rendelkezésére bocsájtott adatokat, kivéve, ha azok átadására hatósági szerv kötelezi. A Gaviata Bt. a saját honlapján keresztül csakis a Látogató / Felhasználó által engedélyezett, önkéntesen rendelkezésére bocsájtott adatokat dolgozza fel, kizárólag a szolgáltatás nyújtása és annak javítása érdekében. A gyűjtött adatokat legfeljebb 6 hónapig tárolja.

A Honlap hírlevelet nem küld, a Tulajdonos kizárólag a Felhasználó által a Regisztráció során vagy a Profil oldalán engedélyezett témákban, illetve a Regisztráció érvényességét érintő kérdésekben keresi meg e-mailben vagy telefonon a Felhasználót.

A Regisztráció törléséhez küldjön „regisztráció törlése” tárgyú e-mailt a kapcsolat@gaviata.hu címre.

A Honlap fizetős szolgáltatásai minden esetben egyetlen alkalomra szólnak, szolgáltatásaink folyamatos igénybevételéhez minden előfizetési ciklus lejártával ismételten hozzá kell járulnia a regisztrációs adatok jóváhagyásával és a regisztrációs díj megfizetésével.

Fogalmak

Tájékoztató: Adatvédelmi tájékoztató és Jogi nyilatkozat

Honlap: a www.gaviata.hu és annak aloldalai együttesen

Tulajdonos: Gaviata Könyvelő és Szolgáltató Bt. (rövid neve: Gaviata Bt.)

Székhelye: 2133 Sződliget, Hattyú utca 6/b

Szerver és domain szolgáltató: Web-Server Kft.

Honlap készítője és karbantartója: www.newwweb.hu; Gaviata Bt.

Üzemeltető: a Tulajdonos, a Honlap készítője és karbantartója, valamint a Szerver és domain szolgáltató együttesen

Látogató: minden, a honlapot megtekintő internetező

Felhasználó: minden önkéntesen regisztráló és a honlap szolgáltatásit használó látogató

Adatvédelmi tájékoztató

A Gaviata Könyvelő és Szolgáltató Bt. (2131 Sződliget, Hattyú utca 6/b.; a továbbiakban, mint Tulajdonos/Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató és jogi nyilatkozat tartamát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásaival és a honlap működésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban rögzített rendelkezéseknek és a jelen tájékoztatóban foglaltaknak.

A hatályos Tájékoztató folyamatosan elérhető a www.gaviata.hu/adatvedelem weboldalon. A Tájékoztató hatálya a Tulajdonos honlapjára, azok aloldalaira terjed ki és rendelkezései a közzététellel lépnek hatályba.

A Tulajdonos adatkezelési alapelvei összhangban vannak a hatályos jogszabályokkal, így különösképpen az alábbi, adatkezelésre vonatkozó rendelkezésekkel:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 • 16/2011. számú vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban ITV)

Alapelvek

A www.gaviata.hu weboldal tulajdonosa a Gaviata Bt., a honlap készítője a www.newwweb.hu, valamint a szerver és domain szolgáltatója a Web-Server Kft.

A Tulajdonos olyan adatvédelmi elvek alapján végzi tevékenységét, mely a hatályos jogszabályokkal összhangban a lehetőségeihez mérten a legkörültekintőbb, legdiszkrétebb és legbiztonságosabb módon kezeli a Látogatók és a Felhasználók adatait. Ennek megfelelően biztosítja Látogatóit / Felhasználóit, hogy a Honlap használta közben gyűjtött adataikat harmadik fél számára nem adja át, kivéve azt az esetet, ha hatósági szerv kötelezi erre.

A Tájékoztató mind a személyes, mind a személyhez nem köthető adatok (jellemzően látogatottsági statisztikák) kezelésére vonatkozik és a Honlap minden oldaláról elérhető.

A Látogatónak / Felhasználónak jogában áll korlátoznia / megtiltania, hogy a Honlap személyes vagy személyhez nem köthető adatokat gyűjthessen róla. Ezt a Honlapon felugró, a cookie-k használatára vonatkozó figyelmeztetés el nem fogadásával vagy a kapcsolat@gaviata.hu címre küldött megfelelő tartalmú e-mailen keresztül teheti meg.

A Honlap Üzemeltetője a Honlapon gyűjtött adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át és a lehetőségeihez mérten mindent megtesz azért, hogy illetéktelen azokhoz hozzá ne férjen.

Látogató

A Honlapot felkereső látogatókról önkéntesen megadható adatokat nem gyűjtünk. A Honlap cookie-kat használ, melyek személyhez nem köthető, jellemzően látogatottsági statisztikák készítéséhez és a felhasználói élmény javításához gyűjtenek adatokat.

Felhasználó (Regisztrált látogató)

A Felhasználó adatait Regisztráció során kérjük megadni, a regisztráció minden esetben önkéntes és esetenként díjköteles. A díjköteles regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező: felhasználónév, jelszó, számlázási név, számlázási cím, cég esetén adószám.

A Honlapra történő regisztrációval a Felhasználó felhatalmazza a Tulajdonost adatai a jelen Tájékoztatóban foglaltak és a hatályos jogszabályok szerinti kezelésére. A Honlapra történő regisztrációval a Felhasználó alárendeli magát a hatályos Általános Szerződési Feltétekben foglaltaknak, mely folyamatosan elérhető az alábbi címen: www.gaviata.hu/aszf

Regisztrációs adatok módosítása

A Felhasználó a Profil oldalon vagy a kapcsolat@gaviata.hu e-mail címre küldött megfelelő tartalmú levelével módosíthatja a regisztráció során megadott adatait.

Regisztráció megszüntetése

A Felhasználó a Regisztrációjának törlését a kapcsolat@gaviata.hu címre küldött „Regisztráció törlése” e-maillel kezdeményezheti. A Regisztráció törlésének kezdeményezésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a már megfizetett előfizetési díj a Felhasználó számára nem visszatéríthető sem teljes egészében, sem időarányosan.

Megszűnt regisztráció újraaktiválása

A korábban használt felhasználónév segítségével jelentkezzen be, majd kövesse az oldal utasításait.

A Felhasználó által töröltetett regisztráció újraaktiválása

Új felhasználónév és e-mail cím megadásával regisztráljon, majd kövesse az oldal utasításait. Amennyiben korábban megadott – és később töröltetett – felhasználónevét szeretné használni, vegye fel a Tulajdonossal a kapcsolatot a kapcsolat@gaviata.hu címre küldött, megfelelő tartalmú e-mail küldésével.

Cookie-k használata

A Honlap cookie-kat használ a szolgáltatások megfelelő működéséhez. A cookie-k, melyeket a Látogató / Felhasználó eszköze ment le a saját böngészőjébe, nem tartalmaz személyes adatokat. A cookie-k a jobb felhasználói élményt biztosítják, ezeken keresztül a Honlap azonosítja a Látogatót / Felhasználót, illetve a visszatérő Látógatónak / Felhasználónak egyes, már rögzített adatait nem kell újra megadnia.

Amennyiben a cookie-k használata a Látogató / Felhasználó böngészőjében engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k automatikus használatának letiltásáért, amennyiben nem szeretné automatikusan engedélyezni azokat, a Látogató / Felhasználó saját maga felelős.

A Látogatónak / Felhasználónak jogában áll korlátoznia / megtiltania, hogy a Honlap személyes vagy személyhez nem köthető adatokat gyűjthessen róla. Ezt a Honlapon felugró, a cookie-k használatára vonatkozó figyelmeztetés el nem fogadásával vagy a kapcsolat@gaviata.hu címre küldött megfelelő tartalmú e-mailen keresztül teheti meg.

A Honlap egyes tartalmai a cookie-k engedélyezése nélkül esetenként nem működhetnek megfelelően. A cookie-k letiltásából eredő nem megfelelő működésért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

A Honlap tartalma

A Honlap tartalmát a Tulajdonos legjobb szakmai tudásának megfelelően, idegen forrásból származó információ esetén a forrás megjelölésével teszi közzé, a feltöltött tartalomért garanciát semmilyen körülmények között nem vállal, ugyanakkor a lehetőségeihez mérten minden elérhető és kapcsolódó jogszabályt, rendelkezést, hatósági tájékoztatást figyelembe véve szerkeszti.

Amennyiben a tartalommal kapcsolatban észrevétele van, jelezze a Tulajdonos felé a kapcsolat@gaviata.hu címen.

A Honlap üzemelése / hibabejelentés

Az Üzemeltető a Honlap folyamatos működéséért felelősséget nem vállal. A Honlap nem megfelelő működését vagy a kifogásolt tartalmak bejelentését (a továbbiakban Hibabejelentés) a kapcsolat@gaviata.hu e-mail címen teheti meg a Látogató / Felhasználó. A Hibabejelentést a Tulajdonos minden esetben kivizsgálja, a szükséges lépéseket saját belátása, adatvédelmi tájékoztatója és jogi nyilatkozata, valamint a törvény által előírt kötelezettségeinek megfelelően 8 munkanapon belül megteszi.

Jogi nyilatkozat

A Honlapon megjelenő összes tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A tartalmak másolása, tárolása, sokszorosítása, bármilyen felhasználása a személyes használaton túlmenően tilos. A Honlap tartalma más internetes oldalon kizárólag a Tulajdonos előzetes írásos (e-mail) engedélyét követően, a forrás pontos (link) megjelölésével lehetséges, kizárólag a Tulajdonos által jóváhagyott részben és formában közölhető.

A Honlapon az alábbi szerzők szerzői jogvédelem alatt álló tartalmai találhatók meg: Gaviata Bt. newwwb.hu; Web-Server Kft.

A szerzői jogok megsértése minden esetben eljárást von maga után. A szerzői jogokat megsértő a fellépő anyagi és eszmei károk okozásáért anyagi felelősséggel tartozik, melyet a felszólítást követően banki átutalással köteles 8 napon belül kiegyenlíteni.

A szerzői jogok értéke (kártérítési díj) a tartalom részben történő engedély nélküli felhasználása esetén az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

 • grafikai, képi tartalom: 50.000 HUF / elem

 • szöveges tartalom: 15 HUF / leütés

 • letölthető nyomtatvány tartalom: 30.000 HUF / nyomtatvány

A szerzői jogok értéke (kártérítési díj) a tartalom egészben (egész cikk, teljes nyomtatvány) történő engedély nélküli felhasználása esetén az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

 • grafikai, képi tartalom: 85.000 HUF / elem

 • szöveges tartalom: 25 HUF / leütés

 • letölthető nyomtatvány tartalom: 50.000 HUF / nyomtatvány

A Tulajdonos oldalait minden Látogató / Felhasználó saját felelősségére látogathatja, a Honlapon található tartalmakért a Tulajdonos sem a közvetlenül, sem a közvetve okozott károkért felelősséget nem vállal, kivéve, ha azokat Regisztrációhoz között Szolgáltatási szerződés keretében vállalja.

A Honlapot Látogató a Honlap felkeresésével, valamint a Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználó a regisztrációs során elfogadja az Adatvédelmi tájékoztató és a Jogi nyilatkozat tartalmát és tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető minden erőfeszítése ellenére előfordulhat az adatok vesztése, az adatok megsemmisülése vagy az adatok illetéktelen kezébe kerülése, illetve az Internet nyilvános jellegéből fakadóan illetéktelen szándékos visszaélése az adatokkal. A Látogató / Felhasználó tisztában van fent felsorolt kockázatokkal és ezek tudatában használja a Tulajdonos Honlapját és annak szolgáltatásait. A Tulajdonos a fent felsorolt esetekből adódó károkért felelősséggel nem vállal, a fenti kockázatok a Látogatót / Felhasználót terhelik.© Copyright - 2016 - Mindenjog fenntartva