Általános Szerződési Feltételek


A Regisztráció végrehajtásával vagy a Honlapra történő első belépéssel a Felhasználó elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban, mint ÁSZF), mely folyamatosan elérhető az alábbi címen: www.gaviata.hu/aszf

Fogalmak

ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek

Honlap: a www.gaviata.hu és annak aloldalai együttesen

Szolgáltató: Gaviata Könyvelő és Szolgáltató Bt. (rövid neve: Gaviata Bt.)

Székhelye: 2133 Sződliget, Hattyú utca 6/b

Szerver és domain szolgáltató: Web-Server Kft.

Honlap készítője és karbantartója: Newwweb.hu; Gaviata Bt.

Üzemeltető: a Szolgáltató, a Honlap készítője és karbantartója, valamint a Szerver és domain szolgáltató együttesen

Látogató: minden, a honlapot megtekintő internetező

Felhasználó: minden önkéntesen regisztráló és a honlap szolgáltatásit használó látogató

A szerződő felek

Szolgáltató

Gaviata Könyvelő és Szolgáltató Bt.

Székhelye: 2133 Sződliget, Hattyú utca 6/b

Adószáma: 21353664-2-13

Cégjegyzékszáma:

Bankszámlaszám: 10400968 -50526555 -57801002 (K&H Bank)

Felhasználó

A www.gaviata.hu Honlapon regisztráló, vagy a más módon, e-mailben vagy papíralapon a Honlapon regisztrációját kérő.

Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen, mint Felek.

Alapelvek

A Gaviata Könyvelő és Szolgáltató Bt. (a továbbiakban, mint Szolgáltató/Adatkezelő), valamint web-szolgáltató partnere semmilyen módon nem adja tovább a honlapon vagy bármilyen más módon a honlap használatához kötődően rendelkezésére bocsájtott adatokat, kivéve, ha azok átadására hatósági szerv kötelezi. A Gaviata Bt. a saját honlapján keresztül csakis a Látogató / Felhasználó által engedélyezett, önkéntesen rendelkezésére bocsájtott adatokat dolgozza fel, kizárólag a szolgáltatás nyújtása és annak javítása érdekében. A gyűjtött adatokat legfeljebb 6 hónapig tárolja.

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a mindenkor hatályos Adatvédelmi tájékoztató és Jogi nyilatkozat.A hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető a www.gaviata.hu/aszf weboldalon. Az ÁSZF hatálya a Szolgáltató honlapjára, azok aloldalaira, valamint a Szolgáltató által díjmentesen vagy díjfizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokra terjed ki és rendelkezései a közzététellel lépnek hatályba.

A www.gaviata.hu weboldal (továbbiakban, mint Honlap) tulajdonosa a Gaviata Bt., a Honlap készítője a newwweb.hu, valamint a szerver és domain szolgáltatója a Web-Server Kft.

Adminisztrátor, moderátor

A Honlap tartalmát a Szolgáltató által kijelölt adminisztrátor/moderátor (továbbiakban, mint Admin) felügyeli. Az Admin számára a kapcsolat@gaviata.hu e-mail címre küldheti el észrevételét, hozzászólását, valamint a Honlap díjköteles szolgáltatásaival kapcsolatos ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseit, esetleges kifogásait.

Látogató

A Honlap Látogatói számára a tartalom korlátozottan hozzáférhető. A nem hozzáférhető tartalmak nem jelennek meg vagy nyithatók meg olvasásra illetve letöltésre.

A nem hozzáférhető adatokhoz történő hozzáférési kísérlet esetén a Honlap a Látogatót tájékoztatja, valamint felajánlja a Regisztráció lehetőségét, mely minden esetben önkéntes.

Felhasználó (Regisztrált látogató)

A Felhasználó adatait Regisztráció során kérjük megadni, a regisztráció minden esetben önkéntes és esetenként díjköteles. A díjköteles regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező: felhasználónév, jelszó, számlázási név, számlázási cím, cég esetén adószám.

Regisztráció

A Felhasználó a Honlapon önként regisztrál vagy az Admin regisztrálja az adminisztrációs felületen és erről e-mailben tájékoztatja az egyéb, nem Honlapon keresztül történő szolgáltatás-megrendelés esetén a Felhasználót. Az Admin által regisztrált Felhasználó az első szolgáltatási díjat megfizette, a továbbiakban a Felek között érvényben lévő szerződés alapján jogosult a Honlap használatára.

A Honlapon regisztráló Felhasználó a regisztrációt követő 48 órán belül e-mailben díjbekérőt (proforma számlát) kap az általa megrendelt szolgáltatásról. A Felhasználónak a szolgáltatási díj átutalását a díjbekérőn feltüntetett számlaszámra és a megjegyzés rovatban szereplő azonosító megadásával kell teljesítenie. A Szolgáltató az szolgáltatási díj jóváírását követő 24 órán belül aktiválja a szolgáltatást.

Az átutalás során a regisztrációtól eltérő vagy a díjbekérővel nem megegyező adatok késleltethetik a szolgáltatás aktiválását, melyért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A szolgáltatás díja kizárólag átutalással teljesíthető, amennyiben bankfióki befizetéssel vagy egyéb módon kerül kiegyenlítésre a díjbekérő, a Szolgáltató kiszámlázza a felmerülő költségeit és a szolgáltatást a költségek megfizetésétől számított 24 órán belül aktiválja.

A díjbekérő alapján megfizetett szolgáltatási díjról a Szolgáltató haladéktalanul számlát állít ki, melyet postai úton juttat el a Felhasználó által megadott levelezési címre.

A Felhasználó számlázással, díjfizetéssel vagy a szolgáltatással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit a kapcsolat@gaviata.hu címre küldött megfelelő tartalmú levelével a Szolgáltatónak, aki a megadott elérhetőségeken 72 órán belül felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval.Regisztrációs adatok módosítása

A Felhasználó a Profil oldalon vagy a kapcsolat@gaviata.hu e-mail címre küldött megfelelő tartalmú levelével módosíthatja a regisztráció során megadott adatait.

Regisztráció megszüntetése

A Felhasználó a Regisztrációjának törlését a kapcsolat@gaviata.hu címre küldött „Regisztráció törlése” e-maillel kezdeményezheti. A Regisztráció törlésének kezdeményezésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a már megfizetett szolgáltatási díj a Felhasználó számára nem visszatéríthető sem teljes egészében, sem időarányosan.

Megszűnt regisztráció, regisztráció újraaktiválása

A szolgáltatási díj meg nem fizetésével a szolgáltatás nem indul el, folytatólagos megrendelés esetén a fizetési határidő lejáratát követően 8 napon belül megszűnik, a regisztrációt felfüggeszti a Szolgáltató, melyről e-mailben értesíti a Felhasználót.

Amennyiben korábban használt, de megszűnt regisztrációját szeretné újraaktiválni, a felhasználónév segítségével jelentkezzen be, majd kövesse az oldal utasításait.

A Felhasználó által töröltetett regisztráció újraaktiválása

Új felhasználónév és e-mail cím megadásával regisztráljon, majd kövesse az oldal utasításait. Amennyiben korábban megadott – és később töröltetett – felhasználónevét szeretné használni, vegye fel a Szolgáltatással a kapcsolatot a kapcsolat@gaviata.hu címre küldött, megfelelő tartalmú e-mail küldésével.

Díjköteles szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás

A Honlap fizetős szolgáltatásai minden esetben egyetlen alkalomra szólnak, szolgáltatásaink folyamatos igénybevételéhez minden előfizetési ciklus lejártával ismételten hozzá kell járulnia a regisztrációs adatok jóváhagyásával és a szolgáltatási díj megfizetésével.

Az aktuális szolgáltatási díjakat az mindenkori hirdetmény tartalmazza.

Szakmai blog – a tartalomra vonatkozó tájékoztatás

A Szakmai blog (továbbiakban, mint Blog) tartalmát a Szolgáltató a legjobb szakmai tudása és a legnagyobb körültekintéssel, az elérhető, rendelkezésre álló információk birtokában szerkeszti, azonban egy esetleges jogvitában a Blog tartalmára hivatkozni nem lehet. A Szolgáltató kizár minden anyagi és erkölcsi felelősséget a Honlap teljes tartalmát illetően, így a Blog tartalmára vonatkozóan is.

A Blog tartalma mindig a közzététel időpontjában érvényes időpontban tekinthető aktuálisan frissnek, mely időpontot a cikk címe alatt tesszük közzé. Az 1 évnél régebbi bejegyzéseket „Archiv tartalom” megjelöléssel tesszük elérhetővé.

A Szakmai blog mindenki (Látgató és Felhasználó számára egyaránt) elérhető tartalmát az Admin jogosult meghatározni. A Szakmai blog teljes tartalmát kizárólag regisztrált Felhasználók számára, díjfizetés vagy egyéb megállapodás keretében díjmentesen, tesszük elérhetővé.

Szakmai blog – hozzászólások kezelése

A Honlap Szakmai blog aloldala lehetőséget ad regisztrált illetve nem regisztrált látogató számára is a hozzászólásra. A hozzászóláshoz minden esetben ’név’ megadása kötelező, amely azonban lehet fantázianév Felhasználó esetén is, így biztosított a teljes anonimitás lehetősége a regisztrált felhasználók számára is.A hozzászólásokat a Honlap adminisztrátora (moderátora) ellenőrzi és saját belátása, a társadalmi normák, valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban dönt annak esetleges eltávolításáról. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. A hozzászólások közül eltávolításra kerül különösen a reklámot, trágár kifejezést, mások nemi, vallási, faji hovatartozását firtató, kritizáló, valamint a mások megsértésére irányuló megnyilvánulásokat tartalmazó hozzászólás. Továbbá eltávolításra kerül a témában nem odaillő hozzászólás.

Az esetlegesen minimális módosítással közzé tehető hozzászólásokat, jelezve, hogy az Admin szerkesztette, közzé tesszük, de amennyiben a hozzászóló hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy az ő hozzászólása és töröltetni kéri, akkor az Admin teljes egészében törli azt. Vitás esetben az Admin jogosult dönteni arról, hogy a hozzászólást törli-e vagy szerkesztve közzé teszi.

A Honlap üzemelése / hibabejelentés

Az Üzemeltető a Honlap folyamatos működéséért felelősséget nem vállal. A Honlap nem megfelelő működését vagy a kifogásolt tartalmak bejelentését (a továbbiakban Hibabejelentés) a kapcsolat@gaviata.hu e-mail címen teheti meg a Látogató / Felhasználó. A Hibabejelentést a Szolgáltató minden esetben kivizsgálja, a szükséges lépéseket saját belátása, adatvédelmi tájékoztatója és jogi nyilatkozata, az ÁSZF-je, valamint a törvény által előírt kötelezettségeinek megfelelően 8 munkanapon belül megteszi.

Elégtelen szolgáltatás

Elégtelen a szolgáltatás, ha a Honlap tartósan (legalább 15 napig) elérhetetlen, vagy a Honlap tartalma (Formanyomtatványok, Blog) tartósan (legalább 30 napja) nem frissül. Elégtelen szolgáltatás esetén az előre kifizetett szolgáltatási díjak időarányosan a Felhasználó számára visszajárnak, amennyiben és azzal a nappal bezárólag, amikor jelzi a Szolgáltató felé ezirányú igényét a kapcsolat@gaviata.hu e-mail címen vagy egyéb nyomonkövethető úton (posta, távirat, fax).

Elégtelen szolgáltatás továbbá a bizonyíthatóan hibás és hibajelzést követően 8 munkanapon belül sem javított Formanyomtatvány közzététele.

Szerzői jogok védelme

A Honlapon megjelenő összes tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A tartalmak másolása, tárolása, sokszorosítása, bármilyen felhasználása a személyes használaton túlmenően tilos. A Honlap tartalma más internetes oldalon kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos (e-mail) engedélyét követően, a forrás pontos (link) megjelölésével lehetséges, kizárólag a Szolgáltató által jóváhagyott részben és formában közölhető.

A szerzői jogokkal kapcsolatos egyéb tudnivalókat az Adatvédelmi tájékoztató és Jogi nyilatkozat tartalmazza, mely hatályos tartalma elérhető a www.gaviata.hu/adatvedelem oldalon.

Letölthető formanyomtatványok

A Honlapon a Szolgáltató a regisztrált Felhasználók számára letölthető formanyomtatványokat (Formanyomtatvány) tesz közzé könyvelési és munkaügyi ügyviteli témában. A Szolgáltató saját hatáskörében dönti el, hogy milyen nevű és tartalmú Formanyomtatványokat készít, melyek tartalma megfelel a közzététel időpontjában érvényes rendelkezéseknek. A Formanyomtatványok fajtáira vonatkozóan a Felhasználó javaslattal élhet a kapcsolat@gaviata.hu e-mail címre küldött megfelelő tartalmú levelével, azonban követeléssel nem állhat elő.

A Formanyomtatványok fejléce egyedileg módosítható, a Szolgáltató kizárólag abban az esetben módosítja cégspecifikusra, amennyiben a Felhasználó által megfizetett szolgáltatás ezt és amilyen mértékben tartalmazza.

A Formanyomtatványok felhasználása kizárólag a Felhasználó közvetlen hatáskörébe tartozó gazdasági társaság számára engedélyezett. A Formanyomtatványon végrehajtott változtatásokkal összefüggő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Formanyomtatványok szabálytalan kitöltéséért, valamint azok bármilyen törvénytelen (fekete vagy szürke foglalkoztatás, adócsalás, adóelkerülés) tevékenység során történő felhasználással összefüggésben keletkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Formanyomtatványok részben vagy egészben, a Felek között érvényben lévő szerződésen kívül, nem engedélyezett módon történő felhasználása (átemelése más dokumentumba, közzététele, sokszorosítása, másolása, tárolása) szerzői jogokat sért és a Gaviata Bt. a mindenkor hatályos Adatvédelmi tájékoztató és Jogi nyilatkozata alapján jogosult kártérítési díjra.

Hírlevelek

A Szolgáltató hírlevelet nem küld, kizárólag a Felhasználó kezdeményezésére vagy a Regisztrációjának érvényességével összefüggésben keresi meg a Felhasználó által megadott kommunikációs csatornán, alapvetően e-mailben.Hirdetmény – az alkalmazott árakról

Szolgáltató: Gaviata Könyvelő és Szolgáltató Bt.

Székhelye: 2133 Sződliget, Hattyú utca 6/b

Adószám: 21353664-2-13

Érvényes 2016.04.01-től visszavonásig

ALAPCSOMAGOK

Alapcsomagjaink a benne foglalt tevékenységeken felül minden esetben tartalmazzák az online felületünkön elérhető formanyomtatványainkat, valamint népszerű szakmai blogunkat, ahol érdekes és gyakran felmerülő témákra kap egyszerű és közérthető választ, hogy cége és munkatársai mindig naprakészek legyenek számviteli és munkaügyi kérdésekben.

Könyvelési alapszolgáltatás:

 • Havi könyvelés, bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, beküldése

 • Havi két alkalommal kollégánk az Ön telephelyén veszi át a bizonylatokat

 • Folyamatos egyeztetés a működést érintő szakmai kérdésekben

 • Éves beszámoló elkészítése

Munkaügyi alapszolgáltatás:

 • Hóvégi és hóközi bérszámfejtés

 • Munkavállalók ki- és beléptetése, kapcsolódó dokumentumok elkészítése

Könyvelési alapszolgáltatás árai:

A könyvelés árai függnek a kimenő és bejövő bizonylatok számától, a telephelyek és költséghelyek számától, a bevallás gyakoriságától és egyéb objektív tényezőktől, mint a tevékenység jellege, a működtetett pénztárgépek száma.

 • egyéni vállalkozások 10.000 Ft + Áfá-tól

 • webáruházak: 15.000 Ft + Áfá-tól

 • kisvállalkozások: 35.000 Ft + Áfá-tól

 • középvállalkozások: 350.000 Ft + Áfá-tól

Munkaügyi alapszolgáltatás árai:

 • 10 fő alatt: 3.900 Ft +Áfa / hó / munkavállaló

 • 10 fő felett: 15% kedvezmény a teljes létszámra

Egyéb szolgáltatásaink árai:

 • pályázati szolgáltatáscsomag: a kapcsolódó bizonylatok számától és a pályázati értéktől függően a pályázati érték 0,5 - 2% között

 • magánszemélyek személyi jövedelem-adóbevallásának elkészítése:

 • csak munkaviszonyból származó bevétel esetén: 4.500 Ft+ Áfa / év

 • egyéb jövedelmek esetén megegyezés szerint 5-8.000 Ft + Áfa / év

 • önellenőrzés: a visszaigényelhető adótöbblet 8%-a, de minimum 4.500 Ft + Áfa / évMUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGJAINK

Alapszolgáltatás:

 • hóvégi és hóközi bérszámfejtés

 • munkavállalók ki- és beléptetése, kapcsolódó dokumentumok elkészítése

 • 10 fő alatt: 3.900 Ft +Áfa / hó / munkavállaló

 • 10 fő felett: 15% kedvezmény a teljes létszámra

Aktív csomag:

 • hóvégi és hóközi bérszámfejtés

 • munkavállalók ki- és beléptetése, kapcsolódó dokumentumok elkészítése

 • a munkáltatótól kapott adatok alapján kész munkaügyi dokumentumokat (munkaszerződés, munkaszerződés módosítás, tájékoztató, béremelési tájékoztató, felmondás, közös megegyezés, munkaköri leírás, kérelmek, igénylőlapok, stb.)

 • 10 fő alatt: 5.400 Ft +Áfa / hó / munkavállaló

 • 10 fő felett: 15% kedvezmény a teljes létszámra

Egyszerűsített foglalkoztatás csomag:

 • havidíjas szolgáltatásunk, eseti díjjal kombinálva

 • a havidíjért biztosítjuk, hogy kollégánk a bejelentéshez minden nap a rendelkezésére áll

 • az eseti díjért kézhez kapja minden, a bejelentésen túl kötelezően használandó dokumentumot (szerződés, oktatási nyilatkozatok, számfejtés)

  • 20.000 Ft + Áfa / hónap, valamint bejelentésenként 500 Ft + Áfa

Hatósági képviselet munkaügyi esetekben:

 • alkalmi: egy-egy ügy kapcsán egyszeri alkalommal történő hatóság előtti személyes képviselet

 • 10.000 Ft + Áfa

 • eset: egy konkrét eset lezárásáig történő képviselet (maximum 6 alkalommal történő hatósági személyes képviselettel)

 • 40.000 Ft + Áfa

 • átalány: folyamatos és akár különböző ügyekben az esetek lezárásáig történő képviselettel az adott éven belül (maximum 25 alkalommal történő hatósági személyes képviselettel)

 • 300.000 Ft + Áfa

E-csomag:

 • nem veszi igénybe bérszámfejtési vagy egyéb szolgáltatásunkat, de hozzáfér online elérhető formanyomtatványainkhoz, szakmai blogunkhoz, mellyel sok idegeskedéstől mentheti meg magát

 • évente 3 formanyomtatványt kérésének megfelelően cége igényeihez igazítunk

 • 14.000 Ft + Áfa / év

Az áraink többsége tájékoztató jellegű, nem minősülnek ajánlattételnek.

Árajánlatot minden esetben e-mailben a regisztrációt vagy érdeklődést követően, az igények és feladatok pontos felmérése után adunk.© Copyright - 2016 - Mindenjog fenntartva